Knjige, knjige

Strokovna literatura /

V branje priporočamo naslednje knjige, ki se tako ali drugače dotikajo (ljudskih) pravljic in/ali uporabe le teh pri delu z otroki in mladimi:

Ariès, Philippe: Otrok in družinsko življenje v starem režimu. Studia humanitatis, Ljubljana, 1991.

Benjamin, Walter: The storyteller

Bettelheim, Bruno: Rabe čudežnega. O pomenu pravljic. Studia Humanitatis, Ljubljana, 1999.

Bruner, Jeremy: Making stories. Harvard University Press, Cambridge, 2004.

Campbell, Joseph: Junak tisočerih obrazov. Eno, Nova Gorica, 2007.

Campbell, Joseph: Miti, po katerih živimo. Eno, Nova Gorica, 2007.

Darnton, Robert: Veliki pokol mačk in druge epizode francoske kulturne zgodovine. Studia humanitatis, 2005.

Detienne, Marcel: Iznajdba mitologije. Studia Humanitatis, Ljubljana, 2008.

De Vos, G: Storytelling for Young Adults: A Guide to Tales for Teens (2nd Edition ed). Westport, CT: Libraries Unlimited, 2003.

Djilas, Ivana (ur.): Odraščajoča publika, osem esejev o vlogi gledališča za otroke in mladino v sodobni družbi. Lutkovno gledališče, Ljubljana, 2013.

Franz, Marie-Luise von: The Interpretation of Fairy Tales. Shambhala, Boston, London: 1996.

Hansen, William: Ariadne’s thread, Cornell University press, Ithaca and London, 2002.

John Niles: Homo Narrans; The Poetics and Antropology of Oral Literature. University of Pennsylvania Press; 1999.

Logar, Maja etc. (ur.): Za pravljice odklenjene ključavnice. Mariborska knjižnica, Maribor, 2012.

Lüthi, Max: Evropska pravljica: forma in narava. Sophia, Ljubljana, 2011.

Meletinski, Jeleazar Mojsejevič: Bogovi, junaki, ljudje. cf, Ljubljana, 2001. Poglavje: Praviri besedne umetnosti

Pellowski, Anne: The world of Storytelling. H.W. Wilson Company, New York, 1990.

Propp J. Vladimir: Zgodovinske korenine čarobne pravljice. Založba ZRC, Ljubljana, 2013.

Propp, J. Vladimir: Morfologija pravljice. Studia Humanitatis, Ljubljana, 2005.

Rodari, Gianni: Srečanje z domišljijo. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1996.

Sawyer, R. The way of the storyteller. The Bodley Head, London, 1962.

Šmitek, Zmago: Mitološko izročilo Slovencev. Študentska založba, Ljubljana, 2011.

Šmitek, Zmago: Poetika in logika slovenskih mitov: Ključi kraljestva. Študentska založba, Ljubljana, 2012.

Štefan, Anja: Pripovedovanje danes, v Beremo skupaj. Mladinska knjiga Založba, Ljubljana, 2003.

Štefan, Anja: Razmišljanje o objavljanju in prirejanju ljudskih pripovedi. Otrok in knjiga št. 49, Maribor, 2000.

Tatar, Maria: Off with their heads: fairytales and the culture of childhood, Princeton University Press, Princeton, 1993.

Tatar, Maria: The hard facts of the Grimm’s fairy tales, Princeton University Press, Princeton, 2003.

Zipes, Jack David, ur.: The Oxford Companion to Fairy Tales. Oxford University Press, New York [etc.], 2000.

Zipes, Jack David: Creative Storytelling: Building Community, Changing Lives. Routledge, London, New York, 1995.

Zipes, Jack David: Fairy Tale as Myth, Myth as Fairy Tale. The University Press of Kentucky, Lexington (Kentucky), 1994.

Zipes, Jack David: Fairy Tales and the Art of Subversion: the Classical Genre for Children and the Process of Civilization. Routledge, New York, 1991.

Zipes, Jack David: Happily Ever After: Fairy Tales, Children, and the Culture Industry. Routledge, New York, London, 1997.

Zipes, Jack David: Speaking Out: Storytelling and Creative Drama for Children. Routledge, New York, London, 2004.

Zipes, Jack David: The Brothers Grimm: from Enchanted Forests to the Modern World. Routledge, New York, London, 1989.

Zipes, Jack David: Why Fairy Tales Stick: the Evolution and Relevance of a Genre. Routledge, New York, London, cop. 2006.