Romska literatura

Romska literatura /

LITERATURA V ROMSKEM JEZIKU

Pripravila: Živa Antauer

Pripravili smo seznam literature, ki bo v pomoč kulturnim delavcem, ki delajo z Romi, še posebej tistim, ki se ukvarjajo z otroško kulturno animacijo ali delajo v vzgoji in izobraževanju.

Uporaba maternega jezika v govoru je zelo pomembna za narodno zavest, v pisani obliki pa za narodno in kulturno izročilo. Romski jezik je dobil svojo literaturo precej pozno, saj so ga pripadniki romske skupnosti dolgo časa uporabljali zgolj v pogovornem jeziku (pri nekaterih skupnostih celo kot skrivni jezik, ki ga večinsko prebivalstvo ne razume). Razlogi za to so pogosto seljenje, nezainteresiranost in neuporaba jezika za namen zapisovanja ter nepoznavanje pravopisnih pravil pa tudi nepismenost v preteklih stoletjih. Mnenje, da romski jezik kot materni jezik v življenju posameznika predstavlja oviro, se je pred približno desetletjem začelo kazati tudi tako, da so bolj izobraženi pripadniki skupnosti s svojimi otroki začeli govoriti v jeziku večinskega prebivalstva. V zadnjih letih, ko je ozaveščanje o povezavi med narodno zavestjo in rabo jezika ter kulturo večje, pa je tudi v skupnosti prišlo do zavedanja o pomenu rabe jezika. Posledica tega in boljše rabe javnih sredstev je večja količina izdane literature v romskem jeziku.

Seznam literature začenjamo s splošno literaturo, kjer najdete predvsem zbornike in priročnike o romski identiteti, zgodovini, kulturi in izobraževanju. Temu sledi seznam slovarjev in slovnic različic romskega jezika govorjenih v Sloveniji.

Leposlovje smo razdelili na tri sklope:

- dvojezične slikanice, ki bodo posebej v pomoč tistim, ki se ukvarjajo s kulturno animacijo za otroke ter z vzgojo in izobraževanjem,

- prozo, kamor smo razvrstili dvojezične kratke zgodbe, pravljice, drame, kratko prozo ter zgodovinsko in dokumentarno literaturo,

-  dvojezično poezijo.

Sledijo zvočni zapisi (zgoščenke) z otroškimi pesmimi in pravljicami, DVDji, notni zapisi ter revije v romskem jeziku ali takšne, ki se ukvarjajo z romsko tematiko.

Čisto na koncu pa smo pripravili še nekaj literature, ki se ukvarja z dvojezičnostjo in bo prišla prav tistim, ki poučujejo slovenščino govorce, katerih materni jezik ni slovenščina.

 

SPLOŠNA LITERATURA – PRIROČNIKI, ZBORNIKI

- Rinaldo DiRicchardi-Muzga; Tudi bog je umaknil svoj pogled od Ciganov/Romov: Naci holokausta : Berša bibahtalipe Romenghere; Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe, Ljubljana, 2011

- Rajko Djurić, Jožek Horvat; Zgodovina romske književnosti; Zveza Romov Slovenije / Romani Union, Murska Sobota, 2010

- Jožek Horvat; Romska skupnost v Sloveniji: zgodovina in kultura Romov; Zveza Romov Slovenije / Romani Union, Murska Sobota, 2011

- Jožek Horvat; Romski jezik – osnova za razumevanje zgodovine in kulture Romov; Zveza Romov Slovenije / Romani Union, Murska Sobota 2011

- Vera Klopčič; Položaj Romov v Sloveniji: Romi in Gadže; Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2007

-  Jože Livijen, Jožek Horvat; Lunin prstan: romski zbornik; Pomurska založba, Murska Sobota, 1994

- Mednarodna konferenca o Romih v Evropski uniji, Romski zbornik / Romano kejdijpe, uredil Geza Bačič; Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota , 2010

- Agata Sardelič, Julija Sardelić, Dijana Novak; Drom; Občina, Črenšovci, 2012

- Sociologija romskog identiteta: dva izborna kursa / Sociology of roma identity: two optional courses / Sociologija taro romano identiteti : duj elekcijake kursija; priredili Dragoljub Đorđević; Komrenski sociološki susreti: Cmyk, Niš, 2002

- Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje: zbornik; uredniški odbor Jožek Horvat Muc et al.; Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota, 2011

- Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje, zbornik projekta: profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013; avtorji besedila Irena Bohte et al.; Zavod za izobraževanje in kulturo, Črnomelj, 2011

- Vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II, zbornik projekta; Marjeta Gašperšič, Darja Brezovar – urednici; Uspešno Kočevje, Ljudska univerza, Kočevje, 2012

 

SLOVARJI IN SLOVNICE

- Samanta Baranja; Amari čhib / Naš jezik: slovnica prekmurske romščine; Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2013

- Samanta Baranja; Učim se romsko: trijezični slikovni slovar za starostno skupino od 6 do 8 let / Sikjovav romaun: trinčhibkjengro kipengro alavari mišti beršeskri grupa zaru 6 ži 8 berš / Sikavu pe romane: trinjezično risindo slovari vašu purani skupina od 6 đi 8 berš; Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2012

- Samanta Baranja; Učim se romsko: trijezični slikovni slovar za starostno skupino od 4 do 5 let / Sikjovav romaun: trinčhibkjengro kipengro alavari mišti beršeskri grupa zaru 4 ži 5 berš / Sikavu pe romane: trinjezično risindo slovari vašu purani skupina od 4 đi 5 berš; Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2012

- Samanta Baranja, Učim se romsko: trijezični slikovni slovar za starostno skupino od 2 do 3 let / Sikjovav romaun: trinčhibkjengro kipengro alavari mišti beršeskri grupa zaru 2 ži 3 berš / Sikavu pe romane: trinjezično risindo slovari vašu purani skupina od 2 đi 3 berš; Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2012

http://www.khetanes.si/doc/Rezultati/Pedago%C5%A1ki%20in%C5%A1titut/Slovar%202%20do%203%20let_opt.pdf – sken knjige

- Madalina in Marina Brezar; Romsko-slovenski slovar; Romsko kulturno društvo Vešoro, Lokve pri Črnomlju, 2008

- Rajko Djurić, Jožek Horvat; Romski glagoli, njihov izvor in pomen; Zveza Romov Slovenije / Romani Union, Murska Sobota, 2010

- Rajko Djurić, Dragoljub Acković, Jožek Horvat; Romski simboli; Zveza Romov Slovenije / Romani Union, Murska Sobota, 2011

- Bajram Haliti,  Petra Jurič,  Gjoko Nikolovski,  Hazemina Đonlić; Slovensko-romski slovar / Slovenikano-rromano alavari  (na osnovi srbsko-romskega slovarja avtorja Bajrama Halitija); Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih, Maribor, 2012

- Jožek Horvat, Rajko Djurič; Pravopis romskega jezika; Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota, 2011

- Jožek Horvat; Romani čhib / Romski jezik; Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota, 2008

- Jožek Horvat; Romani čhib II / Romski jezik II; Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota, 2005

- Jožek Horvat; Romani čhib / Romski jezik / Romane alava / Zbirka romskih besed; Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota, 2002

- Jožek Horvat, Rajko Djurić; Romski abecednik; Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota , 2012

- Jožek Horvat, Rajko Djurić; Standardizacija romskega jezika: dodatek k učnemu pripomočku; Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota, 2012

- Jožek Horvat; Učni pripomoček romskega jezika, zgodovine in kulture: pomoč romskim pomočnikom pri delu z romskimi otroki; Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota, 2012

- Ana Marija Kozlevčar; Slovensko-romski in romsko-slovenski slovarček; Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota, 2009

- Bogdan Miklič; Romski jezik za vsakdanjo rabo / Romani čhip šu sakodnevno potriba; Romsko društvo Cigani nekoč-Romi danes, Novo mesto, 2009

- Slobodan Nezirović, Natalija Sešel; Romski jezik / Romani čib; Romsko društvo Romano vozo, Velenje, 2008

- Slobodan Nezirović; Romski jezik II. / Romani čib II.; Romsko društvo Romano vozo, Velenje, 2009

- Slobodan Nezirović; Zbirka romskih besed: plemenska skupnost Gurbeti; Romsko društvo Romano vozo, Velenje, 2010

- Romlex, spletni glosar, ki zajema besedišče dolenjske in prekmurske romščine

http://romani.uni-graz.at/romlex/lex.xml

- Rajko Šajnovič; Romani čhip: pripomoček za dolenjsko-romska narečja; Novo mesto, 1991

- Haris Tahirović, Cvetko Tovornik; Romani čhib!? Džaja anglal ko dromo! / Romski jezik!? Gremo na pot – od začetka!; Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik, Društvo Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije Anglunipe, Ljubljana, 2013

 

LEPOSLOVJE

- SLIKANICE

- Rouzanna Baghdasaryan; Miško hoče pobegniti / U Miško kaumel te ispidel / Miško kanini naši: trijezična slikanica; Odpiramo čarobna vrata z večjezičnimi slikanicami za otroke od 6-8 let in priročnikom za animatorje; Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana, 2011

- Rouzanna Baghdasaryan; Tema / Šitišaugo / Tama: trijezična slikanica; Odpiramo čarobna vrata z večjezičnimi slikanicami za otroke od 2-3 let in priročnikom za animatorje; Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana, 2011

- Ivona Brezinova; Doroteja in njena očala / I Doroteja te lakre očaule / Doroteja i lakare špeglja: trijezična slikanica; Odpiramo čarobna vrata z večjezičnimi slikanicami za otroke od 4-5 let in priročnikom za animatorje; Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana, 2011

- Aude Brunel; Gremo na delo / Žas pri buti / Džam pu buti: trijezična slikanica; Odpiramo čarobna vrata z večjezičnimi slikanicami za otroke od 4-5 let in priročnikom za animatorje; Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana, 2011

- Miljana Gligič ; Oba sva samo otroka / Duj hinjam samo chavora; Romsko društvo Romano drom, Trebnje, 2010

- Barbara Hanuš; O Jakobu in muci Mici. Maškare / Maškare / Maskenbal / Foušing / Maska; Miš, Dob pri Domžalah, 2011

- Miranda Haxhia; Punčkin nos / Babutkakro nak / Punčkakaro nakh: trijezična slikanica; Odpiramo čarobna vrata z večjezičnimi slikanicami za otroke od 2-3 let in priročnikom za animatorje; Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana, 2011

- Caroline Hudicourt; Mango za dedka / Mango mištu papo / Mango vašu phurano dade: trijezična slikanica; Odpiramo čarobna vrata z večjezičnimi slikanicami za otroke od 6-8 let in priročnikom za animatorje; Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana, 2011

-Stojan Hudorovac;  Most prijateljstva / Mosto prijateljstvo / Pejtaušaugorski phurt: pravljica v slovenščini, dolenjski romščini in prekmurski; Društvo Romi gredo naprej / Roma džan angle Grosuplje, Buča, 2009

- Kako so nastale gosli: romska pravljica / Sar uli i hegeduva: romani paramistja; ilustrirala Suzi Bricelj, prevedel Niko Kuret, v romščino prevedel Romeo Cener; Mladinska knjiga, Ljubljana; 2006

- Saša Kerkoš; Jagoda / vištorija, zgodba; Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Krško, Amnesty International Slovenije, Ljubljana, 2008

- Halya Kruk; Najmanjši / Lektikneder / Nartiknede: trijezična slikanica; Odpiramo čarobna vrata z večjezičnimi slikanicami za otroke od 2-3 let in priročnikom za animatorje; Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana, 2011

- Laura Liliom; Ti si moj res dober prijatelj / Tu sal mro igen lačho pejtauši / Tuni hinas mro zares lačho kolega: trijezična slikanica; Odpiramo čarobna vrata z večjezičnimi slikanicami za otroke od 6-8 let in priročnikom za animatorje; Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana, 2011

- Mojiceja Podgoršek; O dečku, ki se je bal vode / Palu čhau, so daralahi le panjistar; Damodar, Kranj, 2009

- Mojca Pokrajculja: koroška pripovedka v slovenskem in romskem jeziku; v romski jezik prevedel Rajko Šajnovič; Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, Novo mesto, 2011

- Josip Stritar; Prijatelja / Prijateljni; Goga, Novo mesto, 2012

- Olesya Tavadze; Bajko in Paskualina / U Bajko te i Paskualina / Bajko i Paskualina: zgodba o dveh prijateljih / paramisi palu duj pejtauškja / mothavibe vašu duj kolega: trijezična slikanica; Odpiramo čarobna vrata z večjezičnimi slikanicami za otroke od 2-3 let in priročnikom za animatorje; Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana, 2011

- Aija Tuna in Dawn Tankersley; Odpiramo čarobna vrata: beremo in učimo se z otroki: priročnik za animatorje. Dejavnosti z 6-8 let starimi otroki ob knjigah iz bralnega kotička ISSA; Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana, 2011

- Valery Voskoboinikov; Ledena sveča / Gjegoskri mumeli / Ledoskari sviča: trijezična slikanica; Odpiramo čarobna vrata z večjezičnimi slikanicami za otroke od 6-8 let in priročnikom za animatorje; Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana, 2011

- Nenad Vujadinovic ; Roni / Roni / Roni: trijezična slikanica; Odpiramo čarobna vrata z večjezičnimi slikanicami za otroke od 4-5 let in priročnikom za animatorje; Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana, 2011

- Daiga Zake; Pomaranče za vse / Pomarandžnen mištu sa / Komaranče vašu sa: trijezična slikanica; Odpiramo čarobna vrata z večjezičnimi slikanicami za otroke od 4-5 let in priročnikom za animatorje; Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana, 2011

 

- PROZA

- Belokranjske in romske pravljice; izbor in prevod v slovenski oz. romski jezik Madalina Brezar; Kulturno romsko društvo Vešoro, Lokve pri Črnomlju, 2006

- Srečko Brezar; Mengaro življeni / Naše življenje; transkripcijo je naredil Anton Grahek na osnovi posnetka pesmi, ki jih je zapel in zaigral na harmoniko Srečko Brezar v septembru 2004; Kulturno romsko društvo Vešoro, Lokve pri Črnomlju,2004

- Srečko Brezar; Šošoro ka le hine kanora tiknona / Zajček kratkouhec: kratke zgodbice o ljudeh in živalih; Kulturno romsko društvo Vešoro, Črnomelj, 2010

- Imer Brizani-Traja; Le ostanite Romi gredo!; Mohorjeva, Celovec, 2000

- Milijana Gligić; Bežeči ježi; Romsko društvo Romano drom, Trebnje, 2010

- Jacob in Wilhelm Grimm; Volk in sedem kozličkov / Ruv i sedam kozice; prevod in priredba Bogdan Miklič; Mohorjeva, Celovec, 2007

- Jožek Horvat; Ciganka Irina; Romsko društvo Romani union, Murska Sobota, 2006

- Jožek Horvat; Hegeduva / Violina; Romsko društvo Romani Union, Murska Sobota, 2002

- Jožek Horvat;  Ratfalu paunji / Krvava voda; Romsko društvo Romani Union, Murska Sobota, 1999

- Marlena Horvat Sandreli; Marlenina skrita omara 5 / Marlenakro gurudo maurijmo 5; Romsko društvo Romani union, Murska Sobota, 2012

- Romeo Horvat; Marlenina skrita omara / Marlenakro gurudo maurijmo; Romsko društvo Romani union, Murska Sobota, 2007

- Romeo Horvat; Marlenina skrita omara 2 / Marlenakro gurudo maurijmo 2; Romsko društvo Romani union, Murska Sobota, 2009

- Romeo Horvat; Marlenina skrita omara 3 / Marlenakro gurudo maurijmo 3; Romsko društvo Romani union, Murska Sobota, 2010

- Romeo Horvat; Marlenina skrita omara 4 / Marlenakro gurudo maurijmo 4; Romsko društvo Romani union, Murska Sobota, 2011

- Kalo bar / Črni kamen; zbrali in uredili Emina Asani, Sandra Nezirović; Romsko društvo Romano vozo, Velenje, 2009

- Kasandra: romska pravljica; napisali romski otroci iz romskega naselja Kamenci; Romsko društvo Romano pejtaušago, Kamenci, 2006

- Dragotin Kette; Čebelica in čmrlj / Čibelica i čmrlji; prevedla Dušica Balažek; Goga, 2011, Novo mesto

- Janko Kleibencetl; Del tuhá, romski pozdrav; Franc-Franc, Murska Sobota, 2004

- Desa Muck; Sej farba hi u them? / Kakšne barve je svet?; Mohorjeva družba, Celovec , 2007

- Romske pravljice in pesmi / Romane paramiče taj đilja; zbral in uredil Slobodan Nezirovič; Romsko društvo Romano vozo, Velenje, 2007

- Romska uspavanka; prevedel Jože Olaj; Mladinska knjiga, Ljubljana, 1983

- Rajko Šajnovič; Romske pravljice / Romane vištorje; Goga, Novo mesto, 2005

- Rajko Šajnovič; Biti Rom, romski otrok / Ovi Rom, romano čhavoro; Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, Novo mesto, 2000

- Sally Ann Wright; Biblija vašu čhavora; prevod iz slovenščine Rajko Šajnovič; Družina, Ljubljana, 2011

 

- POEZIJA

- Zenel Bejta; Dad so rovela? / Oče, zakaj jočeš? / Vater, warum weinst du?; Mariborska literarna družba, Maribor; 2013

- Marina Brezar; Samo hari bajt / Samo malo sreče; Kulturno romsko društvo Vešoro, Lokve pri Črnomlju, 2005

-  Rinaldo Diricchardi Muzga; Romane htaj sintatikhes ghilja; Zveza romskih skupnosti Umbrella-Dežnik, Anglunipe-RIC, Ljubljana : Zveza romskih skupnosti Umbrella-Dežnik, Anglunipe-RIC, Ljubljana, 2011

- Srečko Brezar, Madalina Brezar; Spomlad avi / Pomlad se prebuja; Kulturno romsko društvo Vešoro, Lokve, 2011

- Romeo Horvat; Poposkre 3ija / Popojeve pesmi; Romsko društvo / Romani union, Murska Sobota, 2003

- Jelenka Kovačič; Domislin pe pu mande / Pomisli name; Tiskarna Novo mesto, Novo mesto, Dolenjska založba, 1999

- Predrag Panič; Romani duša / poezija andar; romska poezija; Romsko društvo Romano vozo, Velenje, 2001

- Lojze Podobnik, Rajko Šajnovič; Rajkove pesmi; samozal., Šentjernej, 2010

- Lojze Podobnik; Romov krik / Romano čingadibe; Karantanija, Ljubljana, 2007

- France Prešeren; Poezije in pesmi / Džilavani buti i džilava: izbirimbe; prevod v romski jezik Rajko Šajnovic; Karantanija, Ljubljana, 2006

- Rajko Šajnovič; Pot / Drom; Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, Novo mesto, 1995

- Mladenka Šarkezi; Po sledeh jutra; Romsko društvo Romano vozo, Velenje, 2007

 

ZVOČNI ZAPISI

- Jacob in Wilhelm Grimm; Volk in sedem kozličkov (Zvočni posnetek) / Ruv i sedam kozice; prevod, priredba Bogdan Miklič; Romsko društvo, Novo mesto, 2007

- Jožek Horvat; Ciden andi mro aunav / Zaigrajte v mojem imenu; Romani union, Murska Sobota, 2005

- Pravljice v romskem in slovenskem jeziku. 4, Zvočni posnetek / Paramistja andi Romani te andi Gažikani čhib, glasbena podloga; glasbena predloga Brizani, producent Jožek Horvat Muc; Romani Union, Murska Sobota , 2009

- Šukar gilja: romske pesmi s slovarjem; pripravil in uredil Miha Švent; KD Etno karavana, Šempeter v Savinjski dolini, 2000

 

DVD

- Jasmin Ajkič; Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II; Ljudska univerza, Kočevje, 2012

- Mojca Rakipov Nursel; Romsko plesno izročilo: iz Indije v Evropo / Romano khelipasko kustikipe: kotar India đi ko Europa / Romano dancing heritage: from India into; samozal., Ljubljana, 2010

 

NOTNI ZAPISI

- Otroci, zapojte z nami! / Ćhavalen, gilaven amencar!; zbral in uredil Imer Traja Brizani; Studio Print, Ljubljana; 2005-<2013>

- Šukar gilja: romske pesmi s slovarjem; pripravil in uredil Miha Švent;  KD Etno karavana, Šempeter v Savinjski dolini, 2000

 

REVIJE

Mnogo prispevkov v romskem jeziku najdete tudi v Revijah:

- Paralele: revija za vprašanja kulture pripadnikov drugih narodov, ki živijo v Sloveniji

- Romano lil / Romski list

- Mini multi

- Romano them / Romski svet

 

LITERATURA O DVOJEZIČNOSTI

Lucija Čok, Vesna Mikolič, Nives Zudič Antonič, Blaž Simčič, Sonja Starc, Albina Nečak Lük, Sonja Novak Lukanovič, Mojca Medvešek, Katalin Munda Hirnkök, Susanna Pertot; Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja na narodno mešanih območjih izziv in prednost za Evropo jezikov in kultur: zaključno poročilo ciljnoraziskovalnega projekta; Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče, Koper, 2008.

 

Heidi Dulay, Marina Burt, Stephen Krashen; Language two. Oxford University Press, 1992

Ina Ferbežar in drugi; Sporazumevalni prag za slovenščino; Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, 2004

Vesna Mikolič; Medkulturna pragmatika pri pouku slovenščine kot J2; Jez. slovst. maj-avg., letn. 49, št. ¾, 2004

Nataša Pirih Svetina; Slovenščina kot tuji jezik; Izolit, Domžale, 2005

Muriel Saville Troike; Introducing Second Language Acquisition; Cambridge University Press, Cambridge (UK), New York , 2006

Slovenščina in njeni uporabniki v luči evropske integracije (Knjižnica Annales Majora); Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče, Koper, 2005

Sonja Starc; Sestavljanje in ocenjevanje testov; Slov. šoli, letn. 6, 2001, št. 4

Jana Zemljarič Miklavčič; Slovenščina kot drugi/tuji jezik, Zgodovina: (od začetkov do 1850);  Slav. revija, apr. – jun. 1999, letn. 47, št. 2